Tetrix tuerki (Krauss, 1876)
  české jméno: marše türkova
 

 

 Fotogalerie:

     


 

 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Šedohnědě až hnědě zbarvený druh, výjimečně se světlým příčným pruhem na štítě a rezavými zadními stehny. Vzácně se v populacích vyskytují dlouhoštítí jedinci.

 

Velikost:

Samci: délka těla 8,0 - 10,2 mm; délka krytek 1,5 - 1,6 mm
Samice:
délka těla 9,0 - 12,7 mm; délka krytek 1,5 - 2,0 mm; délka kladélka 1,0 - 1,3 mm

 

Biologie a ekologie:

Druh je vázaný na štěrkové a písčité náplavové lavice kolem podhorských potoků a řek. 

 

 

 

 

biotop Tetrix tuerki - štěrkové náplavy řeky Morávky u Vyšních Lhot

Stridulace

 nestriduluje

Rozšíření

Evropský druh rozšířený v alpských zemích,  Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Polsku.                

Výskyt v ČR

Velmi vzácný druh, výskyt znám ze středních Čech a okolí Frýdku-Místku na severní Moravě

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Chládek F. & Holuša J. 1992: K rozšíření sarančí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Československu. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 28: 57-58 (in Czech, German abstr.).

  • Holuša J. 1995: Orthoptera náplavových štěrkovišť řeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. Klapalekiana 31: 91-99 (in Czech, English abstr.)

  • Kočárek P. & Holuša J. 2004: Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí, p. 80. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004, Abstrakta referátů z konference 12.-13. února 2004, 232 pp. (in Czech).

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                   Poslední aktualizace: 1.7.2009