Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

  české jméno: saranče tlustá

 

 

 Fotogalerie:

     


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení těla je zelenohnědé, žlutohnědé až hnědé; vnitřní a spodní strana zadních stehen je červená.

 

Velikost:

Samci: délka těla 16,0 - 25,0 mm; délka krytek 17,0 - 26,0 mm.

Samice: délka těla 28,0 - 35,0 mm; délka krytek 19,0 - 27,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Vlhkomilný druh. Obývá periodicky zaplavované louky v nivách řek.

 

 

příklad biotopu Stethophyma grossum - mokřadní louka u Proskovic  v CHKO Poodří

Stridulace

zvukový záznam: CHKO Poodří, Košatka, 24.VIII.2007, 24°C

Rozšíření

Druh rozšířený v celé Evropě po jižní Finsko, na východě po Sibiř.            

Výskyt v ČR

V ČR vzácný druh s lokálním výskytem.

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Holuša J. 1996: Výskyt saranče Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) na severní Moravě a v českém Slezsku. The occurrence of the grasshopper Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) in North Moravia and in the Czech Silesia. Čas. Slez. Muz., Ser. A 45: 285-286.

  • Holuša J. & Kočárek P. 2001: Rozšíření saranče Stethophyma grossum v České republice. Occurrence of Large Marsh Grasshopper (Stethophyma grossum) in the Czech Republic. Vlastivěd. Sborn. Vysočiny, Odd. Věd Přírod. 15: 327-329.

  • Holuša J. & Kočárek P. 2002: Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum. Ochrana přírody 57: 240-241.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                   Poslední aktualizace: 1.7.2009