Stenobothrus eurasius (Zubowsky, 1898)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

 
     


 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Zbarvení těla je zelenožluté až šedohnědé. Krytky jsou tmavě skvrnité, stigma zpravidla chybí; křídla na apexu zašedlá. Zadní holeně a zadeček šedožluté až oranžové.

 

Velikost:

Samci: délka těla 14,7 - 18,0 mm; délka krytek 10,5 - 14,0 mm.

Samice: délka těla 18,0 - 26,0 mm; délka krytek 11,8 - 18,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh, obývá kamenité stepi.

V ČR byl výskyt mapován v rámci programu NATURA 2000. 

 

 

Stenobothrus eurasius je uvedený v PŘÍLOZE II a IV Směrnice 92/43/EHS. Podrobnosti se můžete dočíst na následujících www stránkách:

Stenobothrus eurasius – popis, ohrožení, management

Stridulace

zvukový záznam: Oblík, 10.VIII.2005, 25°C © P. Kočárek

Rozšíření

Druh rozšířený v jihovýchodní Evropě a na Sibiři v 6 poddruzích; v ČR se vyskytuje v endemickém poddruhu bohemicus Mařan, 1958            

Výskyt v ČR

S. e. bohemicus Mařan, 1958 je znám pouze z několika izolovaných lokalit v Českém středohoří a Házmburské tabuli.

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Holuša J. & Holuša O. 2002: Occurrence of grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                     Poslední aktualizace: 1.7.2009