Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

 
Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Tělo skvrnité, základní barva proměnlivá - okrová, šedá nebo hnědočervená. Krytky barvy těla s dvěma tmavými skvrnami. Křídla bez tmavé pásky nebo s páskou různé intenzity, tvaru a velikosti. Jedinci s černou páskou jsou někdy označováni za ssp. cyanopterus Charpentier, 1825, jedná se však spíše jen o ekologickou formu.

 

Velikost:

Samci: délka těla 17,0 - 19,0 mm; délka krytek 16,0 - 21,0 mm.

Samice: délka těla 20,0 - 33,0 mm; délka krytek 20,5 - 33,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh. V ČR lokálně v nížinách po celém území, kde obývá písčiny, kamenité stráně, stepi; často osídluje také antropogenní biotopy - odvaly, hromady hlušiny. 

Stridulace

zvukový záznam: Kobeřice, 30.VII.2005, 27°C © P. Kočárek

Rozšíření

Evropa a z. Asie, popsány 8 ssp., z nich na území ČR zasahuje nominotypická ssp.              

Výskyt v ČR

V ČR vzácný, lokálně se vyskytující druh.

Hledej další informace na internetu

Literatura

 

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                      Poslední aktualizace: 1.7.2009