Pteronemobois heydenii (Fischer, 1853)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

   
     


 

 

 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení těla je tmavě hnědé až rezavě hnědé, na hlavě a štítě s nepravidelnou podélnou žlutou kresbou. Nohy jsou rezavé; krytky samců na konci zaokrouhlené, samic na konci seříznuté a zkrácené. Křídla jsou rudimentární, makropterní jedinci nebyli v ČR zaznamenáni.

 

Velikost:

Samci: délka těla 5,4 - 6,0 mm; délka krytek 3,0 - 3,2 mm

Samice: délka těla 5,4 - 7,2 mm; délka krytek 2,0 - 3,7 mm; délka kladélka 1,8 - 2,4 mm

 

Biologie a ekologie:

Vlhkomilný druh cvrčka; obývá mokřady, okraje vodních toků, tůní a kaluží.

 

Stridulace

zvukový záznam: Kolbasov, Bukovské vrchy, Slovensko,20.VI.2008, 23°C © P. Kočárek

Rozšíření

Druh rozšířený od Španělska přes jižní část střední Evropy po střední Asii, na jih zasahuje po Řecko, Anatolii a severní Afriku. Dva poddruhy, na území ČRse vyskytuje nominotypická ssp.

            

Výskyt v ČR

V ČR dosud nalezen pouze na dvou lokalitách: u Lednice na Moravě (Čejchan, 1983) a recentně (2007) u Bzence.

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Čejchan A. 1983: Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), nový druh pro faunu ČSR (Insecta, Grylloptera, Grylloidea). Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), new species to the fauna of ČSR. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 152: 119-120 (in Czech, English abstr.).

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                     Poslední aktualizace: 1.7.2009