Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)

  české jméno: kobylka zavalitá

 

 

 Fotogalerie:

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Velký, robustní druh kobylky. Základní zbarvení zelené s červenohnědým tečkováním, méně často celé tělo hnědé. Krytky žlutohnědé nebo zelenožluté, s tmavší žilnatinou.

 

Velikost:

Samci: délka těla 27,0 - 47,0 mm; délka krytek 2,5 - 5,5 mm

Samice: délka těla 28,0 - 45,0 mm; délka krytek 0,2 - 2,0 mm; délka kladélka 15,0 - 24,5 mm

 

Biologie a ekologie:

Horské louky a travnaté stráně.

 

 

 

Stridulace

zvukový záznam: CHKO Bílé Karpaty, 17.VII.2006, 32°C

Rozšíření

Evropský montánní druh rozšířený v Pyrenejích, Alpách a Karpatech.

            

Výskyt v ČR

Velmi vzácný druh, z Čech známy jen staré údaje z okolí Jičína (Krejčí, 1896, Bayer, 1929), na Moravě zjištěn u Olomouce (výskyt v současnosti neověřen) a na několika místech v CHKO Bílé Karpaty.

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Bayer E. 1929: K chorologii Phaneropterin v Čechách. Contribution á la chorologie des Phaneropterinae en Bohême. Biol. listy 14: 327-336 (in Czech, French abstr.).

  • Krejčí A. 1896: Přehled českých Orthopter. [Survey of Bohemian Orthoptera]. Věst. Král. čes. Společ. Nauk. 1896: 1-9. (in Czech).

  • Šulová J. 1958: Příspěvek k otázce rozšíření kobylky zavalité, Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Přír. vědy 5: 187-192 (in Czech, Russian and German abstr.).

  • Šulová J. 1959: Příspěvek k bionomii kobylky zavalité Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Beitrag zur Bionomie der Laubheuschrecke Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Přír. vědy 7: 97-101 (in Czech, Russian and German abstr.).

  • Čejchan A. 1983: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Bílé Karpaty Mts. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 152: 101-119 (in Czech, English abstr.).

  • Chládek J. 2002: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s.l.) NPR Čertoryje v Bílých Karpatech. Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l.) aus dem Nationalen Naturschutzgebiet Čertoryje im Gebirge Bílé Karpaty. Tetrix 1(8): 45-48 (in Czech, German abstr.).

  • Holuša J., Kočárek P. & Marhoul P. 2007: Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České Republice. Occurrence of the bush-cricket Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Práce a Stud Muz. Beskyd (Přír. vědy), 19: 254-255.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                   Poslední aktualizace: 1.7.2008