Poecilimon intermedius  (Fieber, 1853)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

 
     


 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení je světle zelené s tmavým hustým tečkováním. Štít často nevýrazně žlutě lemován; na zadečku samců se táhne tmavý podélný pruh, který u samic chybí; krytky samců tmavé se světlými okraji. Převážně partenogenetický, samci se objevují velmi vzácně a u nás dosud nebyli zaznamenáni.

 

Velikost:

Samci: délka těla 12,5 - 13,0 mm; délka krytek 1,0 - 1,2 mm

Samice: délka těla 18,0 - 26,0 mm; délka krytek 0 mm; délka kladélka 7,0 - 8,5 mm

 

Biologie a ekologie:

Teplomilný druh, obývá lesostepi, stepi, suché louky apod. Převážně partenogenetický, samci se objevují velmi vzácně a u nás dosud nebyli zaznamenáni.

 

 

 

 

 

Stridulace

 

 
   

Rozšíření

Eurosibiřský druh rozšířený od Maďarska, Rumunska, ČR, SR a Ukrajiny po Sibiř.

            

Výskyt v ČR

V ČR byl zjištěn pouze na Kamenném vrchu u Hustopečí (Chládek, 1980) a v Bílých Karpatech (Chládek, 2003).

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Chládek F. 1980: Poecilimon intermedius (Fieb.) - neu für die Tschechoslowakei (Orthoptera, Ensifera). Articulata 1(15): 152.

  • Chládek J. 2003: Doplňky a poznámky k fauně rovnokřídlých (Orthoptera s.l., Insecta) Bílých Karpat. Ergänzungen und Bemerkungen zur Fauna der Geradflügler (Orthoptera s.l., Insecta) des Gebirges Bílé Karpaty. Tetrix 1(10): 61-63.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                    Poslední aktualizace: 1.7.2009