Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

   
     


 

 

 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení těla tmavě hnědé až hnědočervené. Krytky samců okrově zbarvené, na vnější straně hnědě obroubené.

V ČR se vyskytují dva poddruhy, Pholidoptera aptera bohemica ve středních a západních Čechách, Pholidoptera aptera aptera na jihozápadní Moravě.

 

Velikost:

Samci: délka těla 17,0 - 24,5 mm; délka krytek 4,8 - 7,0 mm

Samice: délka těla 17,0 - 25,0 mm; délka krytek do 1,0 mm; délka kladélka 17,3 - 24,0 mm

 

Biologie a ekologie:

Horský druh kobylky. Obývá okraje lesů, paseky, horské louky apod.

 

Klíč na rozlišení poddruhů zaznamenaných v ČR:

1 (2) Světlá obruba zadního okraje paranota ostře, kontrastně ohraničená od hnědého zbarvení zbytku paranota. Kladélko delší (18,0 - 22,0 mm), téměř rovné ......... P. a. aptera (Fabricius, 1793)

2 (1) Světlá obruba paranota není zřetelně ohraničená, plynule přechází do hnědého zbarvení zbytku paranota. Kladélko kratší (17,5 - 18,0 mm), šavlovitě prohnuté ..  P. a. bohemica Mařan, 1953

 

Stridulace

zvukový záznam: Týřov, Karlštejnsko, 22.VII.2005, 25°C © P. Kočárek

Rozšíření

Evropský druh, popsáno 7 poddruhů.

            

Výskyt v ČR

V ČR zaznamenán výskyt 2 poddruhů. Nominotypický poddruh zaznamenán pouze z Mohelna (Chládek, 1976) a údolí Jihlavy (Dobšík, 1948). Endemický poddruh P. a. bohemica Mařan, 1953 byl popsaný a je dosud známý pouze ze stř. a z. B. 

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Chládek F. 1976: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera, Saltatoria), švábi (Blattodea) a škvoři (Dermaptera) státní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Die Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer des Naturschutzgebiet "Mohelenská hadcová step". Sbor. Přírodověd. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč 10: 7-13 (in Czech, German abstr).

  • Dobšík B. 1948: Příspěvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum ČSR. Entomol. listy 11: 40-42 (in Czech, Latin abstr.).

  • Bárta Z. 1982: Nález Pholidoptera aptera bohemica MAŘ. (Insecta, Orthoptera) v CHKO Labské pískovce. Pholidoptera aptera bohemica MAŘ. (Insecta, Orthoptera) in Landschaftsschutzgebiet Labské Pískovce. Sbor. Severočes. Muzea Liberec, Ser. Nat. 12: 149-150 (in Czech, German abstr.).

  • Mařan J. 1953: Příspěvěk k poznání rodu Pholidoptera Wesm. Contribution to the knowledge of the genus Pholidoptera Wesm. Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae 28(1952): 209-221 (in English, Czech introduction).

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                   Poslední aktualizace: 1.7.2009