Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

  české jméno: cvrčivec révový

 

 

 Fotogalerie:

     


 

 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Celé tělo jednobarevně okrově žluté, pouze kladélko na špici začernalé. Krytky samců jsou ke konci rozšířené, krytky samic úzké a ostře zakončené.

 

Velikost:

Samci: délka těla 10,0 - 13,0 mm; délka krytek 9,0 - 10,0 mm

Samice: délka těla 11,0 - 14,0 mm; délka krytek 9,0 - 11,0 mm; délka kladélka 6,0 - 7,5 mm

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný. Obývá zejména lesostepi, vinice, ale také ruderální biotopy vč. městských aglomerací. V posledních letech se šíří směrem na sever. Imaga na keřích a vyšších bylinách, stridulují zejména za soumraku a v noci. 

 

 

příklad biotopu Oecanthus pellucens - jižní Morava, okolí Velkých Bílovic.

Stridulace

zvukový záznam: Mikulov, CHKO Pálava, 9.VIII.2007, 26°C © P. Kočárek

Rozšíření

Palearktický druh rozšířený v severní Africe, jižní a střední Evropě a na západní Sibiři. Dva poddruhy; v ČR se vyskytuje nominotypická ssp.

            

Výskyt v ČR

V Čechách vzácný a lokální, na jižní Moravě hojný druh. 

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Trakal J. 1944: Příspěvek k biologii cvrčka Oecanthus pellucens Scop. Čas. Čs. Společ. Entomol. 41: 124-129.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                     Poslední aktualizace: 1.7.2009