Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1779)

  české jméno: cvrčík mravenčí

 

 

 Fotogalerie:


 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Náš nejmenší druh rovnokřídlého hmyzu. Zbarvení těla rezavě hnědé se světlejšími příčnými proužky, křídla a krytky chybí.

 

Velikost:

Délka těla 2,5 - 3,5 mm, délka kladélka 1,5 - 1,8 mm.

 

Biologie a ekologie:

Od nížin po pahorkatin (do cca 500 m n. m.). Myrmekofilní druh, obývá kolonie různých druhů mravenců. Preferuje mravence rodu Lasius. M. acervorum se ve střední Evropě rozmnožuje téměř výhradně partenogeneticky. Z území České republiky byl několikrát publikován nález samečka, později však bylo prokázáno, že se jednalo o nymfy samiček. K šíření dochází individuálními potulkami dospělých samic i větších nymf mimo mraveniště. Stridulační a tympanální orgány chybí, němý druh.

 

 

 

Stridulace

nestriduluje

 

Rozšíření

Druh rozšířený v Německu, Rakousku, Polsku, ČR, SR, Maďarsku a na Ukrajině.

            

Výskyt v ČR

V ČR hojný druh, mapa zobrazuje výskyt na Moravě.

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Bezděčka P., Kočárek P. & Šuhaj J. 2000: Rozšíření cvrčíka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Distribution of Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Moravia and Silesia with notes on the biology. Klapalekiana 36: 7-17 (in Czech, English abstr.).

  • Kocourek F. 1968: Cvrček Myrmecophila acervorum Panz. na Svitavsku. Listy Orlického Muz. Choceň, 3: 199 (in Czech).

  • Poláček V. 1942: Příspěvek k rozšíření cvrčka Myrmecophila acervorum Panz. V Čechách. Čas. Čes. Společ. Entomol., 39: 143-144 (in Czech).   

  • Samšiňák K. 1952: Příspěvek k rozšíření a oekologii cvrčka  Myrmecophila acervorum Panz. (Orthoptera). Čas. Nár.  Mus., Odd. Přírodověd., 121: 103-105 (in Czech).

 

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                      Poslední aktualizace: 1.7.2009