Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

   
     


 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení světle je zelené s tmavým tečkováním; tykadla jsou hnědočerveně kroužkovaná; štít po obou stranách má žlutý podélný proužek.

 

Velikost:

Samci: délka těla 10,5 - 12,5 mm; délka krytek 2,7 - 3,0 mm

Samice: délka těla 13,0 - 17,5 mm; délka krytek 1,5 - 2,0 mm; délka kladélka 7,0 - 8,5 mm

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh, obývá zejména stepi a lesostepi.

 

 

 

 

Stridulace

zvukový záznam: Hainburg, Rakousko, 11.VIII.2006, 24°C

Rozšíření

Evropský druh rozšířený od Britských ostrovů po evropskou část Ruska, na sever zasahuje po j. Norsko a na jihu po Španělsko a Řecko.

            

Výskyt v ČR

V ČR nalezen pouze na dvou lokalitách - v Praze (Čejchan, 1988), a v Brně (Chládek, 2002).

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Čejchan A. 1988: Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), nový druh pro faunu ČSSR (Insecta, Grylloptera, Tettigonioidea). Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), new species to the fauna of  ČSSR. Čas. Nár. Mus. Praha, Řada přírodověd. 154(1985): 65.

  • Chládek J. 2002: Kobylka Leptophyes punctatissima (Bosc.) na Moravě (Insecta, Orthoptera s.l., Ensifera). Die Laubheuschrecke Leptophyes punctatissima (Bosc) in Mähren. Tetrix 1(7): 44.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                       Poslední aktualizace: 1.7.2009