Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

 
     


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Barva těla a většiny krytek zelená nebo žlutohnědá, s hnědými skvrnami; disk štítu a báze krytek oje bvykle hnědá. Paranota žlutě nebo bíle obroubená.

 

Velikost:

Samci: délka těla 22,5 – 27,0 mm; délka krytek 19,5 - 24,0 mm

Samice: délka těla 20,5 - 26,0 mm; délka krytek 21,0 – 24,5 mm; délka kladélka 18,0 - 23,0 mm

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druhm, obývá stepní a lesostepní stanoviště. Na vyšší bylinné vegetaci a keřích.

 

 

 

 

 

Stridulace

zvukový záznam: Ebergassing, Rakousko, 11.VIII.2006, 27°C

Rozšíření

Druh rozšířený od Španělska, Francie, Holandska a Belgie až po západní Sibiř.

            

Výskyt v ČR

Z ČR pouze staré údaje o výskytu v Litoměřicích (Seidl, 1836) a u Vyškova (Ginter, 1951).

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Fedor P.J., Holuša J., Majzlan O. & Prokop P. 2004: Distribution, conservation and prognosis for Gapsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic. Articulata 19: 217-224.

  • Gulička J. 1992: Kobylka Gampsocleis glabra (Hertbst, 1786). In: Škapec L. (ed): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3 - Bezobratlí. [Red data book of endangered and rare plant and animal species of the ČSFR 3 - Invertebrates]. Príroda, Bratislava, 160 pp.

  • Ginter O. 1951: Výskyt vzácnějších orthopter na Moravě. La présence de plus rares orthoptères en Moraviae. Entomol. listy 14: 167-169.

  • Seidl W. 1836: Die Orthopteren Böhmens. Beitr.ges. Natur-Heilwiss. 1(8): 205-223.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                        Poslední aktualizace: 1.7.2009