Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

   


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení moravských populací je obvykle tmavě hnědé až černohnědé; jihoevropské populace jsou zpravidla okrové až hnědavé. Hlava a štít jsou hnědě skvrnité.

 

Velikost:

Samci: délka těla 11,0 - 13,5 mm; délka krytek 6,4 - 7,5 mm

Samice: délka těla 11,0 - 15,0 mm; délka krytek 6,0 - 8,0 mm; délka kladélka 6,3 - 7,6 mm

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh cvrčka. Populace v ČR obývají opuštěné pískovny a cihelny, u obce Novosedly se vyskytuje populace v okolí vlakového nádraží (viz foto).

 

 

 

biotop E. bordigalensis: Novosedly na j. Moravě

Stridulace

zvukový záznam: Novosedly, 16.VII.2005, 26°C © P. Kočárek

Rozšíření

Druh rozšířený od severní Afriky a Španělska přes jižní Evropu a jižní část střední Evropy po Kavkaz. Popsány byly čtyři poddruhy; ve střední Evropě se vyskytuje nominotypická ssp.

            

Výskyt v ČR

V ČR publikován poprvé z Pavlovských vrchů (Chládek, 1973). V současné době je znám výskyt z okolí Novosedel, Mušlova a Hodonína. Na jižní Moravě se druh zřejmě vyskytuje také na dalších lokalitách.

 

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Chládek F. 1973: Další nálezy makropterních forem rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera, Saltatoria) v ČSSR. Weitere Funde der makropteren Formen von Geradflügler in der ČSSR (Orthoptera, Saltatoria). Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV 9: 81-84.

  • Holuša J., Kočárek P., Vlk R. & Marhoul P. 2007: Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation. Polish Journal of Entomology, 76: 47-55.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                     Poslední aktualizace: 1.7.2009