Celes variabilis (Pallas, 1771)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

     
     


 

 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení těla od šedohnědé až po téměř černou (zpravidla samci), krytky poněkud světlejší. Křídla růžová až červená, vz. namodralá, s černým apikálním koncem.

 

Velikost:

Samci: délka těla 16,0 - 26,0 mm; délka krytek 13,3 - 19,0 mm.

Samice: délka těla 23,0 - 28,0 mm; délka krytek 18,0 - 27,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh. Obývá stepi, písčiny apod.

 

 

Stridulace

   
   

Rozšíření

Jižní a střední Evropa, na severu po Rakousko, SR, Maďarsko a Polsko a na východě po střední Asii. Tři poddruhy, v ČR nominotypická ssp.

            

Výskyt v ČR

Z území ČR pouze staré údaje o výskytu z Pouzdřan (Chládek, 1988) a Bzence (Görtler, 1946).

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Görtler A. 1946: Zajímavé a nové nálezy Orthopter a Dermapter v zemích Čsl. republiky. Nova inventa orthopterorum et dermapterorum in ČSR. Čas. Čs. Společ. Entomol. 43: 129-130.

  • Chládek F. 1988: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera - Saltatoria), švábi (Blattoptera) a škvoři (Dermaptera) státní přírodní rezervace "Pouzdřanská step" a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer aus dem staatlichen Naturschutzgebietes "Pouzdřanská step" und seiner allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub přírodovědecký v Brně 1988: 22-25.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                       Poslední aktualizace: 1.7.2009