Acrida ungarica (Herbst, 1786)
české jméno: saranče uherská
 

 

 Fotogalerie:

   
     


 

 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení těla světle zelené nebo žlutohnědé, se světlejšími podélnými pruhy nebo bez nich.

 

Velikost:

Samci: délka těla 30,0 - 40,0 mm; délka krytek 26,0 - 28,0 mm.

Samice: délka těla 50,0 - 56,0 mm; délka krytek 36,0 - 45,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh, ve střední Evropě výhradně psamofilní. 

 

 

 

příklad biotopu Acrida ungarica - Chotínske piesky, Slovensko

Stridulace

   
   

Rozšíření

Palearktická a etiopská oblast; rozlišovány jsou dva poddruhy (nominotypická ssp. a ssp. mediterranea Dirsh, 1949), které jsou spíše pouze ekologickými formami.

            

Výskyt v ČR

Z ČR existují pouze více než 100 let staré nekonkrétní údaje o výskytu. V současnosti se tento druh v ČR nevyskytuje a je sporné, zda se v minulosti vyskytoval.

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Mařan J. 1952: Severní hranice zeměpisného rozšíření druhu Acrida hungarica Herbst. a některých dalších teplomilných druhů sarančí v Československu. The Northern Limit of the Geographical Distribution of the Species Acrida hungarica (Herbst) and of some other Thermophile Species of the Acridoidea in Czechoslovakia. Čas. Slez. Mus., Ser. A. 2: 25-36.

  • Gulička J. 1992: Saranče uherská - Acrida hungarica (Herbst, 1786). In: Škapec L. (ed): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3 - Bezobratlí. Príroda, Bratislava, 160 pp.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                        Poslední aktualizace: 1.7.2009