Tomáš Sochor

docent na Ostravské univerzitě v Ostravě: počítačové sítě, bezpečnost a příbuzné předměty.

Výuka

Vyučuji především v předmětech Počítačové sítě 1 (letní semestr, doporučeno po Bc. 2. ročník) a Počítačové sítě 2 (zimní semestr, doporučeno pro 3. ročník Bc.) v prezenční, kombinované i disatnční formě. Předměty lze nalést v IS STAG pod těmito kódy: POSI1 (prez.), XPOS1 (komb.), 2POS1 (dist.), resp. POSI2 (prez.), XPOS2 (komb.), 2POS2 (dist.). Dále vyučuji v předmětu Operační systémy 2 (zimní semestr, doporučeno pro Bc. 2. ročník). Předmět lze nalést v IS STAG pod těmito kódy: OPSY2 (prez.), XOPS2 (komb.), 2OPS2 (dist.). Dále vyučuji předmět Bezpečnost v síťovém prostředí v prezenční (BESIP) a kombinované (XBESI) formě, který je určen primárně pro navazující magisterské studium.
Kromě toho vyučuji také v kurzech Cisco Networking Academy vedených v rámci Celoživotního vzdělávání (CŽV). Podrobnosti viz samostatná sekce webu (Cisco Networking Academy).