Softwarové inženýrství - 2013

 

Požadavky na splnění předmětu

Účast na cvičení je povinná. Protože výuka probíhá ve 14-denním cyklu, je přípustná pouze jedna absence.

Požadavky k připuštění ke zkouškovému testu: odevzdaný projekt CRM systému dle zadání na cvičení podpořený potřebnými dokumenty, práce probíhá v týmu. Pokud ve dvoučleném týmu bude pracovat jen jeden člověk, půjde ke zkoušce jen on.

Na zkoušce se bude psát písemný test - 10 otázek. Pro připuštění k ústní zkoušce je potřeba odpovědět alespoň 5 otázek správně.

Inspirace 1  Inspirace 2  Inspirace 3  Inspirace 4  Inspirace 5  Inspirace 6  

Dokumenty, které se budou kontrolovat spolu s projektem:
 • SWOT analýza firmy diskutované na cvičení.
 • Podnikový proces vytvořený v ARISExpress, který podporuje konkrétní bod ze SWOT analýzy. V modelu bude umístěn i konkrétní CRM systém, který vyvíjíte.
 • Use Case CRM systému zadaného na cvičení
 • Jeden analytický a jeden klasický (programátorský) Sequence diagram vztahující se k CRM systému.
 • Class diagram CRM systému.


Skripta

Softwarové inženýrství (verze 2009)


Přednášky

 • Přednáška kvůli služební cestě odpadla a pro nezájem studentů nebude nahrazena. (20.3.)Jak se připojit do databáze v Javě (celý návod v angličtině zde):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
public void connectToAndQueryDatabase(String username, String password) {

  Connection con = DriverManager.getConnection(
             "jdbc:myDriver:myDatabase",
             username,
             password);

  Statement stmt = con.createStatement();
  ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM Table1");

  while (rs.next()) {
    int x = rs.getInt("a");
    String s = rs.getString("b");
    float f = rs.getFloat("c");
  }
}

Pokud používáte MySQL, budete možná potřebovat i JDBC driver, který naleznete zde.