Celoživotní vzdělávání

Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. st. ZŠ


Rozvrhy

Rozvrh hodin 1. ročníku Rozvrh hodin 2. ročníku Rozvrh hodin 3. ročníku - letní semestr

Prosíme studenty, aby počítali s tím, že během semestru může dojít k přesunům v rozvrhu podle aktuálních pracovních povinností učitelů. Změny budou na webových stránkách, na nástěnce katedry, náhlé změny vám budou oznámeny e-mailem. Je proto důležité, abyste sekretářce předali e-mailové adresy, které pravidelně používáte.

Důležité informace pro studenty

Studijní plán rozšiřujícího studia anglického jazyka a didaktiky pro 2. st. ZŠ (aktualizováno: 16.12.2010)

Sylaby jednotlivých předmětů (vloženo: 22.06.2011)

Okruhy k závěrečné zkoušce - platné od 27. června 2013

Závěrečná zkouška

Termín odevzdání závěrečné práce: pro únorové závěrečné zkoušky

Termín odevzdání závěrečné práce: pro srpnové závěrečné zkoušky

Termín odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce: odevzdejte ve stejný termín jako závěrečnou práci viz nahoře, Přihláška k závěrečné zkoušce

Termín konání závěrečné zkoušky:

Komise pro závěrečné zkoušky:

Rozpis závěrečné zkoušky

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Témata závěrečných prací

Instrukce k zadávání témat závěrečných prací Termín odevzdání zadání:

Studijní materiály pro předmět Kulturní zeměpis USA: Cult.geography_regionalism, Cult.geography_ethnicity

Termíny písemných testů a zkoušek

Vyučující

Předmět

Datum

Hodina

Učebna

Výsledky z písemných testů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Závěrečná práce:

Formulář Zadání závěrečné práce Jak citovat zdroje: APA style
Šablona pro tvorbu závěrečné práce Jak citovat zdroje: MLA style
Rámcová pravidla pro vedoucí závěrečných prací CŽV a jejich autory Zásady pro psaní závěrečných prací CŽV

Přihláška k závěrečné zkoušce

Studijní materiály:

Mgr. Filip, doc. Kolář:

Mgr. Holešová, doc. Kolář:

Mgr. Holešová:

Module 2A - Modern literature

Module 2C / Selected Chapters From American Studies

Americká studia

PhDr. Nangonová:

Mgr. Lexová, PhDr. Nangonová:

National Anthem - USA - The Star-Spangled Banner - Whitney Houston (1).mp3

BRITISH HISTORY AND CULTURE

Module 1A / Efficient Teaching of Grammar and Writing Skills

Conditionals

Spojené království v roce 2006

doc. Kolář:

Mgr. Tomášková, Ph.D.:

American Postwar Poetry, American Drama (vloženo 7.5.2010)

The Language of Conversation 1

Post-war Poetry

The Language of Conversation 2

1. ročník:

Dramatists before WW2

Stylistic Analysis 1

American Studies - An Outline of American History

Bernice Bobs Her Hair

Stylistic Analysis 2

2. ročník:

Death in the Woods

Stylistic Analysis 3

Praktická cvičení MLA Style Guide

Americká literatura 2

American Ethnic Literaturas (vloženo 7.5.2010)

Poznámka: Studijní materiály jsou ve formátu *.doc, *.pdf, *.mp3, *.zip

Zpět