cz en

Osobní profil

doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Odborné zaměření

 • Fylogeneze, taxonomie, ekologie a zoogeografie mykofágních dvoukřídlých (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti, se zaměřením na nadčeleď Sciaroidea.
 • Trofické strategie fytofágního a mykofágního hmyzu (LITS).
 • Rozšíření a ekologie neuropteroidního hmyzu a srpic (Mecoptera) v ČR a SR.

Doktorandi

Mgr. Michal Mantič – Molekulární fylogeneze a taxonomie čeledí Diadocidiidae, Ditomyiidae a Keroplatidae (Diptera). Hostitelská specializace mykofágního hmyzu (Coleoptera, Diptera).
Mgr. Nikola Burdíková - Molekulární fylogeneze čeledi Bolitophilidae a tribu Exechiini (Mycetophilidae).

Grantové projekty

 • GA ČR č. 206/03/D078 (r. 2003–2006): Biosystematický výzkum dvoukřídlých (Diptera) žijících v houbách, se zaměřením na čeleď Mycetophilidae
 • GA ČR č. 206/08/1500 (r. 2008–2010): Biosystematické studie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti

Zahraniční spolupráce

 • Natural History Museum, London (6 studijních pobytů v letech 2005-2013 v rámci grantového projektu European Commission’s Research Infrastructure Action – SYNTHESYS)
 • Hungarian Natural History Museum, Budapest (6 krátkodobých studijních pobytů v letech 2004 - 2010 v rámci projektů Synthesys a GA ČR)
 • Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris (3 studijní pobyty v letech 2005, 2006 a 2012 v rámci projektů Synthesys a GAČR)
 • California Department of Food and Agriculture, Sacramento (studijní pobyt v roce 2011)
 • University of Guelph, Canada (studijní pobyt v roce 2008)

Terénní expedice

Malajsie (2009, 2015), Indonésie (2010), Kostarika (2010), Brunej (2013, 2014)

Vybrané publikace

 • Celkem 45 publikací na Web of Science (H-index 8).
 • Odkaz na vybrané publikace najdete zde: vybrané publikace

Knižní publikace

Taxony popsané jako nové pro vědu

Celkem 112 nových druhů, 10 nových rodů a 1 nová podčeleď (vše Diptera).

Z toho 14 druhů popsáno z České republiky, 10 ze Slovenska, 24 z jiných regionů Palearktické oblasti, 68 z Orientální a Australasijské oblasti, 3 druhy z Afrotropické, 1 z Nearktické a 1 z Neotropické oblasti.

Fotogalerie vybraných druhů