Katedra filozofie     
Filozofická fakulta     
Ostravská univerzita v Ostravě     
Reální 5     
701 03 Ostrava     


Prezenční studium

 


  PhDr. Petr Hromek

  Kontakt

          

 

 

 

 

 

Povinné předměty prezenčního studia (mimo logiku):

Metodologie společenských věd

Povinný kurs KFI/BMSPV pro studenty 1. ročníku oboru Základy společenských věd a povinný kurs KFI/MESPV pro studenty 2. ročníku bakalářského studia oboru Filozofie. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

Problémy metafyziky

Povinný kurs KFI/KFIPR pro studenty 1. ročníku magisterského studia oboru Filozofie. Na stránkách kursu naleznete harmonogram kursu, aktuality a důležitá sdělení týkající se výuky předmětu v LS 2013-2014.

Systematická filozofie

Povinný kurs KFI/KFIPR pro studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Filozofie a studenty magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

 

Volitelné předměty:

Filozofie, náboženství a svět ve filmu

Předmět KFI/FVNSF. Volitelný kurs kategorie B pro studenty Filozofické fakulty a výběrový kurs kategorie C pro studenty jiných fakult. V tomto kursu si promítáme hrané filmy, případně filmové dokumenty. Promítnutý film (resp. dokument) pokaždé určí téma, o němž diskutujeme. Pokoušíme se vybrat filmy, které názorně ilustrují některá z klíčových témat z názvu tohoto kursu, tj. filozofii, vědu, náboženství a svět (resp. světovou historii). Na stránkách kursu se dovíte, čemu se momentálně věnujeme, resp. čím jsme se zabývali v posledním běhu kursu.

Filozofie, náboženství a věda v angličtině

Předmět KFI/FINVA (kurs kategorie B) pro studenty Katedry filozofie. Kurs je rovněž možno jako předmět B (případně jako C) nabídnout i studentům jiných kateder (mimo Katedru anglistiky a amerikanistiky). Na stránkách kursu naleznete harmonogram kursu, aktuality a důležitá sdělení týkající se výuky předmětu v LS 2013-2014.

 

 

 

 

        Stránky právě sleduje uživatelů:

        Chcete-li si popovídat s někým jiným, kdo si právě nyní také prohlíží tyto stránky, můžete vstoupit do Chatu.

        © CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
        © Petr Hromek, Katedra filozofie FF OU v Ostravě 2013 - 2014

        Tyto stránky již navštívilo lidí.  (Číslo udává počet uživatelů, kteří navštívili kterékoli stránky v rámci webu http://www1.osu.cz/~hromek/.)