Katedra filozofie     
Filozofická fakulta     
Ostravská univerzita v Ostravě     
Reální 5     
701 03 Ostrava     


Prezenční studium

 


  PhDr. Petr Hromek

  Kontakt

   

       

 

 

 

 

 

Povinné kursy logiky

Filozofická logika

Povinný kurs KFI/BFILO pro studenty 1. ročníku oboru Základy společenských věd a povinný kurs KFI/FILOG pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Filozofie. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

Tyto kursy představují úvod do (formální) logiky a jsou věnovány především klasické výrokové logice a stručné informaci o neklasických systémech. Přestože se tyto kursy jmenují "Filozofická logika", je třeba varovat, že se jedná jen o zastaralý název, (který "z úředních důvodů" momentálně nelze změnit a) který si nesmíte vykládat "příliš doslovně".

Tato část zatím neobsahuje žádné studijní materiály.

Logika v praxi

Povinný kurs KFI/BLOPR pro studenty 1. ročníku oboru Základy společenských věd a povinný kurs KFI/LOPR pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Filozofie. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

Opět platí, že "Logika v praxi" představuje zastaralý název, který si nelze vykládat doslovně. Dále platí, že uvedené kursy, tj. KFI/BFILO a KFI/BLOPR, resp. KFI/FILOG a KFI/LOPR, tvoří jeden celek.

Tyto dvě dvojice kursů podávají docela solidní přehled látky, která se obvykle označuje jako elementární logika. Na logiku, kterou budete moci skutečně využít např. v analýze filozofických textů, se nicméně dostane až v nějakém pokročilém kursu. (Momentálně bohužel katedra žádný takový kurs nenabízí, výhledově se s ním ale počítá při reakreditaci magisterského studia oboru Filozofie).

Na stránkách kursu naleznete harmonogram kursu, aktuality, důležitá sdělení týkající se výuky předmětu v LS 2013-2014 a funkční cvičné testy.

        Stránky právě sleduje uživatelů:

        Chcete-li si popovídat s někým jiným, kdo si právě nyní také prohlíží tyto stránky, můžete vstoupit do Chatu.

        © CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
        © Petr Hromek, Katedra filozofie FF OU v Ostravě 2013 - 2014

        Tyto stránky již navštívilo lidí.  (Číslo udává počet uživatelů, kteří navštívili kterékoli stránky v rámci webu http://www1.osu.cz/~hromek/.)