Katedra filozofie     
Filozofická fakulta     
Ostravská univerzita v Ostravě     
Reální 5     
701 03 Ostrava     


Kombinované studium

 


  PhDr. Petr Hromek

  Kontakt

 

Kursy kombinovaného studia:

 

Filozofická logika

Povinný předmět KFI/KFILO pro studenty 1. ročníku. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

 

Metodologie společenských věd

Povinný předmět KFI/KMSPV pro studenty 2. ročníku. Na stránkách naleznete podrobný popis kursu a úkolů, které musíte k úspěšnému absolvování kursu splnit.

 

Filozofie přírody

Volitelný předmět KFI/KFIPR pro studenty všech ročníků. Tato část zatím neobsahuje žádné materiály.

        Stránky právě sleduje uživatelů:

        Chcete-li si popovídat s někým jiným, kdo si právě nyní také prohlíží tyto stránky, můžete vstoupit do Chatu.

        © CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
        © Petr Hromek, Katedra filozofie FF OU v Ostravě 2013 - 2014

        Tyto stránky již navštívilo lidí.  (Číslo udává počet uživatelů, kteří navštívili kterékoli stránky v rámci webu http://www1.osu.cz/~hromek/.)