PhDr. Petr Hromek

  Kontakt

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

 

Zde naleznete několik mých prací a překladů. Tyto dokumenty můžete volně použít pro osobní a studijní potřeby. Budete-li s těmito materiály dále pracovat, dodržujte prosím zásady citování odborné literatury.

Novější studie

Tarski, Etchemendy a logické vyplývání

Závěrečná studie k českému překladu knihy John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání. Ostrava 2014. Download

Citace: HROMEK, Petr. Tarski, Etchemendy a logické vyplývání. In ETCHEMENDY, John. O pojmu logického vyplývání. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, s. 203-222. ISBN 978-80-7464-497-9.

Skripta

Logika v příkladech

Jedná se o skripta s řešenými příklady ke cvičením k přednáškám z logiky prof. Jana Štěpána, u něhož jsem měl tu čest logiku studovat. Verze ke stažení se téměř přesně shoduje s původním vydáním z roku 2002. Od té doby jsem se několikrát (zatím však marně) pokusil skripta přepracovat. Budu vděčný za jakékoli návrhy, připomínky, upozornění na chyby, dezinformace a nepřesnosti apod. (Poznámka: Text skript poměrně úzce navazuje na učebnici ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, ISBN 80-244-0254-8.) Download

Citace: HROMEK, Petr. Logika v příkladech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 210 s. ISBN 80-244-0578-4.

Starší studie

O možných světech, filozofii a logice

Tento text je doprovodnou studií k překladu Kripkova článku "Sémantické úvahy o modální logice" (viz níže na této stránce), lze jej ovšem číst také samostatně. Představuje filozofický úvod do modální logiky a několik letmých zamyšlení nad filozofií logiky, např. zda může modální logika sloužit jako nástroj metafyzického zkloumání nutnosti apod. Download

Citace: HROMEK, Petr. O možných světech, filozofii a logice. Aluze, 2005, 9(1), s. 142-154. ISSN 1212-5547.

O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti

Text představuje doslov ke knížce Navěky nerozhodnuto amerického logika R. Smullyana, ale lze jej číst také samostatně. Hlavním tématem je historie vzniku logiky dokazatelnosti, tj. systému normální modální logiky GL (někdy je také označován jen jako G nebo alternativně jako KW), který má pozoruhodné metamatematické vlastnosti. Download

Citace: HROMEK, Petr. O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti. In SMULLYAN, Raymond. Navěky nerozhodnuto: Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gődelovým objevům. 1. vyd. Praha: Academia, 2003, s. 284-308. ISBN 80-200-1068-8.

Tři revoluce matematiky

Text představuje doslov k další knížce R. Smullyana, tentokrát ke knížce Satan, Cantor a nekonečno. V této verzi vydalo knihu - v zásadě ilegálně (protože v době vydání již nevlastnilo autorská práva k překladu) - nakladatelství Votobia. Legálně pak vydalo tuto knížku nakladatelství Mladá fronta v roce 2008, ovšem již s jiným doslovem. (SMULLYAN, Raymond M. Satan, Cantor a nekonečno (a další logické hlavolamy). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, 270 s. ISBN 978-80-204-1681-0.) Text představuje popularizační (i když nikoli zcela triviální) úvod do historie a filozofie matematiky. Pominete-li odkazy na čaroděje a jeho společníky (což jsou hlavní postavy Smullyanovy knížky), můžete doslov číst i samostatně. V tomto dílku jsem se pokusil nastínit, co by student filozofie měl vědět o matematice, a zároveň, co by student matematiky měl vědět o filozofii. Download

Citace: HROMEK, Petr. Tři revoluce matematiky. In SMULLYAN, Raymond M. Satan, Cantor a nekonečno (a další logické hlavolamy). 1. vyd. Praha: Votobia Praha, 2004, s. 283-334. ISBN 80-7220-173-5.

Překlady

Saul A. Kripke, Sémantické úvahy o modální logice

Jedná se o překlad známé a často citované (i když málokdy zcela pochopené) studie S. A. Kripkeho z roku 1963. (Ukázky chybného chápání relace dosažitelnosti v literatuře, která se na toto Kripkeho dílo odvolává, by vystačily na samostatnou studii.) Download

Citace: KRIPKE, Saul A. Sémantické úvahy o modální logice. Aluze, 2005, 9(1), s. 155-165. ISSN 1212-5547.

Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta, O logice ontologického důkazu

Překlad studie P. Oppenheimera a E. Zalty o formalizaci ontologického důkazu (tj. ontologického důkazu Boží existence inspirovaného Anselmem z Canterbury). Studie je pozoruhodná jednoduchostí použitého formálního aparátu (autoři si vystačili s logikou prvního řádu a logikou určitých deskripcí). U příležitosti vydání českého překladu napsali autoři novou studii (lze ji najít na tomto odkazu), v níž se nad touto prací (publikovanou v roce 1991) znovu zamýšlejí z delší časové perspektivy. Download

Citace: OPPENHEIMER, Paul E. a ZALTA, Edward N. O logice ontologického důkazu. Studia neoaristotelica, 2007, 4(1), s. 5-26. ISSN 1214-8407.

David K. Lewis, Teorie protějšků a modální predikátová logika

Překlad pozoruhodné studie amerického filozofa D. Lewise, v níž poprvé formuloval svou teorii protějšků. Podobně jako v případě eseje S. Kripkeho "Sémantické úvahy o modální logice" platí, že je tato studie často citována a zároveň také často chybně interpretována. Snad tento překlad pomůže zájemcům o modální logiku a analytickou metafyziku k jejímu správnému porozumění. Download

Citace: Překlad dosud nebyl publikován. Budete-li jej citovat, pak prosím uveďte odkaz na webovou stránku downloadu a citujte práci podle pokynů normy ISO 690.

 

   Stránky právě sleduje uživatelů:

   Chcete-li si popovídat s někým jiným, kdo si právě nyní také prohlíží tyto stránky, můžete vstoupit do Chatu.

   © CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
   © Petr Hromek, Katedra filozofie FF OU v Ostravě 2013 - 2014

   Tyto stránky již navštívilo lidí. (Číslo udává počet uživatelů, kteří navštívili kterékoli stránky v rámci webu http://www1.osu.cz/~hromek/.)