Katedra filozofie     
Filozofická fakulta     
Ostravská univerzita v Ostravě     
Reální 5     
701 03 Ostrava     


Webové stránky věnované výuce na Katedře filozofie

FF OU v Ostravě

 


  PhDr. Petr Hromek

         foto 

  Kontakt

 

Prezenční studium: logika

Zde naleznete podrobnější informace ke kursům logiky vyučovaným v rámci prezenčního studia. Jedná se o kursy Filozofická logika (kursy KFI/BFILO a KFI/FILOG) a Logika v praxi (kursy KFI/BLOPRKFI/LOPR).

Prezenční studium: ostatní předměty

Zde naleznete podrobnější informace k dalším kursům, které vyučuji v rámci prezenčního studia.

Kombinované studium

Na těchto stránkách naleznete podrobnější informace ke kursům, které vyučuji v rámci kombinovaného studia.

Termíny zkoušek a zápočtů

Zde naleznete aktuální informace k výuce, zejména termíny zkoušek a zápočtů a požadavky ke zkouškám a zápočtům.

Dokumenty ke stažení

Tato část obsahuje některé mé starší práce a překlady. Zde obsažené materiály můžete volně použít pro osobní a studijní potřeby. Budete-li s těmto materiály dále pracovat, dodržujte prosím zásady citování odborné literatury.

Fotogalerie

Bydlím v oblasti bývalých Sudet (blíže se o Sudetech dočtete například na webu Antikomplex). Rád se toulám po této krajině poznamenané mizející historií. O některé vzpomínky ze svých toulek jsem se s Vámi pokusil podělit prostřednictvím několika fotogalerií.

        Stránky právě sleduje uživatelů:

        Chcete-li si popovídat s někým jiným, kdo si právě nyní také prohlíží tyto stránky, můžete vstoupit do Chatu.

        © CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
        © Petr Hromek, Katedra filozofie FF OU v Ostravě 2013 - 2014

        Tyto stránky již navštívilo lidí.  (Číslo udává počet uživatelů, kteří navštívili kterékoli stránky v rámci webu http://www1.osu.cz/~hromek/.)