Ostravská univerzita Osobní profil Výuka Publikace Zájmy
Rostislav Fojtík


Rostislav Fojtík, Ph.D.
Department of Computer Science
Faculty of Science
University of Ostrava


30.dubna 29
Ostrava
Czech republic

tel.+420597092173
rostislav.fojtik@osu.cz
ICQ: 66965477

Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30.dubna 22
Ostrava
rostislav.fojtik@osu.cz
tel. +420 596160 229
ICQ: 66965477
Osobní údaje:
Ročník narození:  1964
Stav:   ženatý
Dcera:   Veronika
Vzdělání:
- Pedagogická fakulta v Ostravě (1982-1987) - obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu v předmětech Fyzika - Základy techniky
- Univerzita F. Palackého v Olomouci (1995 - 1998) - rozšiřující studium informatiky
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (2000 - 2006) - doktorské studium, obor teorie vyučování informatiky
Praxe:
- Vojenské gymnázium v Opavě (1987/88) - učitel odborných předmětů
- Základní škola ul. Jugoslávská, Ostrava (1988 - 1994)
- SPŠ Kratochvílova, Ostrava (1994 - 1998)
- Ostravská univerzita, PřF, Katedra informatiky (1998 - )
Odborné zaměření:
- e-Learning
- Didaktika informatiky a výpočetní techniky
- Objektově orientované programování
- Architektura a hardware počítačů