Mgr. Veronika Zbránková

 

 

E-mail:                  veronikazbrankova(zavináč)seznam.cz

 

 

Vzdělání:

                              2000 – 2004     Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně

 

                              2004 – 2007     Ostravská Univerzita v Ostravě

                                                       Studijní obor: Systamatická biologie a ekologie

                                                       Bakalářské studium

 

                              2007 – 2009     Ostravská Univerzita v Ostravě

                                                       Studijní obor: Systamatická biologie a ekologie

                                                       Magisterské studium

 

                              20072011     Ostravská Univerzita v Ostravě

                                                       Studijní obor: Experimentální biologie

                                                       Bakalářské studium

 

                              2011 – 2015     Ostravská Univerzita v Ostravě

                                                       Studijní obor: Biofyzika

                                                       Doktorské studium

 

Zahraniční studijní pobyty a stáže:

 

                              říjen 2006 – únor 2007

                                                      Studijní pobyt s programem Socrates – Erasmus

                                                      na Slezské Univerzitě v Katovicích (Polsko)

 

                              říjen 2009 – červen 2010

                                                      Pracovní stáž s programem Erasmus v laboratořích katedry biologie

                                                      Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko)

                                                                               

Témata závěrečných prací:

 

                              Bakalářská práce (2007):

                                                      Ekologická a ekofyziologická charakteristika araneocenóz odkaliště

                                                      Třineckých železáren (Vedoucí práce: RNDr, Zdeněk Majkus, CSc)

 

                              Diplomová práce (2009):

                                                      Ekologická charakteristika araneocenóz a detekce kovů u vybraných druhů

                                                      pavouků odkaliště Třineckých železáren

                                                      (Vedoucí práce: RNDr, Zdeněk Majkus, CSc)

 

                              Bakalářská práce (2011):

                                                      Struktura homopurin.homopyrimidinových sekvencí, jejich role při vzniku

                                                      genetických onemocnění (Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.)

 

                              Disertační práce (2015):

                                                      Řasy třídy Eustigmatophyceae coby předmět experimentální biologie

                                                      (Školitel: Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.)

 

Hlavní cíle disertační práce:

 

                              Iniciální charakterizace genového repertoáru vybraných izolátů metodou sekvenování

                                                      transkriptomu s cílem získat představu o hlavních metabolických

                                                      a regulačních drahách eustigmatofytů

 

                              Vytvoření funkčního systému exprese heterologních genů ve vybraném modelovém zástupci

                                                      eustigmatofytů

 

                              Rozbor metabolomu eustigmatofytních řas a jeho proměn v závislosti na různých

                                                      parametrech kultivace