EVOLUCE BUŇKY

 Marek Eliáš, Katedra botaniky PřF UK v Praze (melias@natur.cuni.cz)

 

je vypsána pro LETNÍ SEMESTR 2013/14 jako přednáška (3 hodiny týdně) a na ni navazující seminář (1 hodina týdně). Předmět (5 kreditů, kód MB120P121) je určen všem, kteří mají zájem o evoluci a diverzitu života. Dozvíte se nejnovější poznatky například o:

- základních fylogenetických vztazích organismů (zejména jednobuněčných)

- rozmanitosti struktury a funkce buněk (i u „nemodelových“ organismů)

- evolučních procesech formujících buňky a jejich struktury – endosymbiózách, horizontálním genovém přenosu atd.

- původu buněk, rekonstrukci společného předka všeho živého, vzniku eukaryotické buňky

- mnohém dalším, co přinesl poslední výzkum v oblastech fylogenetiky a evoluční biologie, srovnávací genomiky, buněčné biologie, mikrobiologie a protistologie

 

Prezentace k přednáškám z roku 2014:

EvoluceBunky1_2014

EvoluceBunky2_2014

EvoluceBunky3_2014

EvoluceBunky4_2014

EvoluceBunky5_2014

EvoluceBunky6_2014

EvoluceBunky7_2014

EvoluceBunky8_2014

EvoluceBunky9_2014

EvoluceBunky10_2014

EvoluceBunky11_2014