Metody sběru rovnokřídlých

 

 

K lovu rovnokřídlého hmyzu se využívá běžných entomologických metod. Ze základního terénnímu vybavení obvykle vystačíme s entomologickou smýkací sítí. Smýkáním vegetace zaznamenáme velkou část travních a bylinných druhů sarančí a kobylek. Některé velké druhy podčeledi Oedipodinae jsou však velmi plaché a odlétávají již několik metrů před procházejícím entomologem. Z tohoto důvodu je při běžném smýkání ulovíme jen zřídka a je vhodné tyto druhy lovit individuálně pomocí větší síťky na dlouhé holi. Saranče rodů Xya a Tetrix lovíme buď individuálně, nebo nízkým "pozemním" smýkáním, protože se zdržují převážně přímo na zemi.

 

Mnohé druhy cvrčků příležitostně padají do zemních pastí, jedná se zejména o druhy podčeledi Gryllinae a Nemobiinae. Speciální metody sběru je nutno použít při sběru myrmekobiontního druhu cvrčka Myrmecophilus acervorum, který se vyskytuje jak v mraveništích pod kameny a v trouchnivějících kmenech, tak i v kupách nejrůznějších druhů mravenců. Nejjednodušší je vyhledávat tento druh pod kameny a při sběru používat exhaustor.

 

Cvrčky polní (Gryllus campestris) lze vyhledávat pomocí charakteristické stridulace samců a některé druhy také podle nápadných nor, při jejichž vchodu se stridulující samci zpravidla zdržují. Často se podaří vypudit je delším stéblem trávy, které zasuneme až na dno nory a začneme s ním pohybovat. Výskyt krtonožek lze zaznamenat podle charakteristických chodbiček těsně pod povrchem substrátu, v nichž lze jejich vylamováním nalézt i samotné krtonožky.

 

Materiál pro sbírkové účely smrtíme v entomologii běžně používaných smrtících láhvích, nejlépe umělohmotných, naplněných do poloviny hrubými pilinami napuštěnými několika kapkami octanu etylnatého. Nevýhodou sarančí, a zejména pak kobylek, je jejich malá barevná stálost. Delší působení všech běžně používaných chemikálií působí degradaci pigmentů a celkovou změnu barvy – nejvíce se to týká zelených druhů, které zpravidla buď zhnědnou nebo zfialoví. Částečně zabránit těmto barevným změnám lze pokud možno co nejkratším smrcením a následným včasným vypreparováním nebo dočasným suchým uložením.

 


poslední aktualizace: 1.2.2005

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku