Saga pedo (Pallas, 1771)

  české jméno: kobylka sága

 

 Fotogalerie:

      sága požírající kudlanku (video 13 MB): 

 Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení je zpravidla jasně světlezelené, vzácně žlutohnědé. Boky s s úzkou podélnou bílou páskou od báze tykadel až po bázi kladélka. Apterní druh.

 

Velikost:

Samice: délka těla 53,0 - 75,0 mm; délka kladélka 31,0 - 41,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh, obývá suchá lesostepní stanoviště.

Rozmnožuje se pravděpodobně pouze partenogeneticky, samci nejsou známí.

 

biotop Saga pedo - CHKO Pálava

 

V ČR se jedná o chráněný druh uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. v kategorii kriticky ohrožený.

Saga pedo je rovněž uvedená v PŘÍLOZE IV Směrnice 92/43/EHS.

Stridulace

nestriduluje

 
   

Rozšíření

Druh rozšířený od Pyrenejí přes jihovýchodní Evropu až po západní Sibiř a Kavkaz.

            

Výskyt v ČR

V ČR velmi vzácný druh, který se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy: Kamenný vrch u Kurdějova, Pálava, Pouzdřany, Znojmo.

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                  Poslední aktualizace: 1.7.2009