Phaneroptera nana Fieber, 1853

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

   
     


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní barva těla je zpravidla světle zelená; hlava, štít a nohy obvykle žlutohnědé; apikální část křídel zelená; stridulační část krytek samců zpravidla se 4 drobnými tmavými skvrnami.

 

Velikost:

Samci: délka těla 12,0 - 15,0 mm; délka krytek 17,0 - 21,0 mm

Samice: délka těla 15,0 - 18,0 mm; délka krytek 20,0 - 23,0 mm; délka kladélka 4,5 - 5,5 mm.

 

Biologie a ekologie:

Sucho- a teplomilný druh. Imaga v korunách stromů a keřů. Dobře létá. Pozdní druh, dospívá až v srpnu.

 

 

 

 

Stridulace

zvukový záznam: Mikulov, 19.IX.2006, 24°C

Rozšíření

Cirkummediteránní druh rozšířený v Evropě, Africe a Malé Asii.

            

Výskyt v ČR

V ČR poprvé zjištěna u Pouzdřan a Strachotína (Vlk 2002), v současné době je již známa z celé řady jihomoravských lokalit po Brno.

 

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Vlk R. 2002: First record of the bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata 17: 101-102.

  • Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. & Zuna-Kratky T. 2008: Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata, 23: 65-75.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                       Poslední aktualizace: 1.7.2009