Locusta migratoria Linnaeus, 1758

  české jméno: saranče stěhovavá

 

 

 Fotogalerie:

     
     


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Zbarvení těla je značně proměnlivé - šedé, žlutohnědé, hnědé nebo zelené, zpravidla s drobnými či většími tmavými skvrnami. Křídla nazelenalá, pouze na apexu ztmavělá.

 

Velikost:

Samci: délka těla 33,0 - 51,0 mm; délka krytek 44,0 - 58,0 mm.

Samice: délka těla 35,0 - 54,0 mm; délka krytek 38,0 - 61,0 mm.

 

Biologie a ekologie:

Teplo- a vlhkomilný druh, vyvíjí se na vlhkých loukách, v břehových porostech apod. Při přemnožení vytváří gregační fázi, morfologicky odlišitelnou od solitární fáze podle tvaru štítu, jejíž jedinci se seskupují do hejn, která migrují na velké vzdálenosti a působí škody na zemědělských plodinách. 

Rovněž naše území bylo v minulosti mnohokrát postiženo ničivými pohromami sarančí stěhovavých. Do střední Evropy migrovali jedinci nominotypického poddruhu, kteří se na území ČR a SR šířili podél Dunaje z jeho delty. První literární údaj o tomto druhu z let 1337 - 1339 se nalézá v životopise Karla IV. (Pavel, 1970). Podle popisu Karla IV. mělo hejno sarančí sedm německých mil na délku a šířka nemohla prý být vůbec změřena. Poslední migrující hejna byla na našem území zaznamenána počátkem 19. století a ve 20. století bylo zjištěno jen několik ojedinělých, zalétlých jedinců.

 

Stridulace

   
   

Rozšíření

Šest poddruhů je rozšířených v palearktické a etiopské oblasti, introdukován také do australské oblasti.            

Výskyt v ČR

Za posledních 100 let z ČR známo pouze několik zalétlých jedinců.

Hledej další informace na internetu

Literatura

 

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                    Poslední aktualizace: 1.7.2009