Determinace rovnokřídlých

 

 

K zařazení nasbíraného materiálu do druhů slouží determinační klíče. Tyto můžeme rozdělit do dvou skupin – jednak se jedná o klíče „šité na míru“ pro území České republiky a jednak o klíče týkající se celé Evropy, případně některých okolních států.

    Co se týká České republiky, tak prvním souborným dílem o rovnokřídlém hmyzu České a Slovenské Republiky byla práce Obenbergera (1926), která byla po dlouhá desetiletí jedinou česky psanou determinační literaturou. Později byl řád Orthoptera zpracován Dobšíkem (1959) v rámci kompendia Klíč zvířeny ČSR. V dubnu 2005 vyšla publikace Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky, která přináší souhrn aktuálních informací o fauně České republiky včetně kompletních determinačních klíčů.

Co se týká celé Evropy, tak dosud jedinou determinační literaturou je publikace Harze (1957, 1960, 1969, 1975). Z determinační literatury týkající se okolních států lze doporučit publikace Bazyluka (1956), Bellmanna (1985, 1993).

Seznamy druhů, které byly zaznamenány na území České a Slovenské republiky sestavili nejprve Mařan & Čejchan (1977), později Kočárek et al. (1999). Aktualizovaná verze posledně jmenované práce je přístupná na těchto www stránkách. Check-list evropských druhů řádu Orthoptera sestavili Heller et al. (1998).

 

    Na těchto www stránkách je k dispozici jednoduchý obrázkový klíč na určení druhů České republiky. U většinu druhů by neměl být problém je spolehlivě zařadit, u některých obtížnějších skupin bude lépe správnost determinace ověřit v některé z výše uvedených publikací nebo se obrátit na specialistu. 

 


poslední aktualizace: 1.2.2006

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku