Co je to BIOS a co operační systém

Co je to BIOS

V počítači, který jste si koupili, jsou instalovány dva základní programy. První z nich, označovaný jako BIOS, je uložen ve zvláštní paměti ROM. Do této paměti byl uložen přímo výrobcem PC. Paměť ROM není možné měnit – lze ji pouze číst. Program BIOS zprostředkovává komunikaci s jednotlivými komponenty počítače na nejnižší úrovni. Ze služeb BIOSu, které nás s ohledem na účel této knihy zajímají, jsou to především diskové služby (INT 13). Součástí BIOSu nejsou funkce pro práci se soubory.

Co je to operační systém

Druhý program je označován jako operační systém. Tento program je již dodáván zvlášť a do nového počítače se musí instalovat. Většina počítačů používá operační systém MS–DOS nebo WINDOWS '95 firmy Microsoft.

Operační systém je uložen po instalaci na pevném disku. Odsud se při každém startu počítače zavede do operační paměti, kde je přítomen po celou dobu práce. Operační systém zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem, nebo uživatelskými programy a počítačem a využívá k tomu služeb BIOSu. Služby operačního systému jsou na vyšší úrovni a patří mezi ně i práce se soubory.