Víte, že zítra má svátek ? Nezapomeňte mu/jí koupit květinu!

Chcete vědět, kdy má váš přítel či vaše přítelkyně svátek? Není nic snažšího. Napište jméno (bez diakritiky) do formuláře a stiskněte připojené tlačítko.

Do you want to know, when your boy-friend or your girl-friend has a name-day? Write this name into the form end press button "Zjisti datum".

Jméno:
Svátek slaví: (datum je zapsáno ve tvaru den/měsíc, např. 11/2 je 11. února)

Chcete vědet, kdo slaví svátek který den? K tomu slouží následující formulář. Zadejte datum ve tvaru den/měsíc a stiskněte příslušné tlačítko.
Datum:
Svátek slaví:


Stránka byla napsána s využitím jazyka JavaScript