CHARAKTERISTIKA STUDIA LATINY NA FF OU

Kurs latiny si zapisují studenti odborného magisterského studia a magisterského studia pro SŠ podle studijního plánu (viz Informace o studiu. Akademický rok 2001/2002). Kurs je dvou- až čtyřsemestrální (viz tamtéž, příloha A). Výuka v seminářích je vedena podle učebnice J. Bejlovce Latina pro vysoké školy (Praha 1971). Dále studenti používají Latinskou mluvnici Zd.Quitta a P.Kucharského (Praha 1972).

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

KHI/LATI1-01, KHI/LAS1-01

Úspěšné vykonání 2 testů v průběhu semestru:

Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 65 bodů.

KHI/LATI2-01, KHI/LAS2-01

Úspěšné vykonání 2 testů v průběhu semestru:

Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 65 bodů.

KHI/LATI3-01, KHI/LATI5-01, KHI/LAS3-01

Úspěšné (min. 65%) vykonání zápočtového testu (lekce XVII - XXII)

KHI/LATI4-01, KHI/LATI6-01

Úspěšné (min. 65%) vykonání zápočtového testu (lekce XXIII - XXVI)

 

ZKOUŠKA

KHI/LATI2-01 - prověření zvládnutí probraných gramatických jevů (lekce I - XVI) na jednoduchých gramatických cvičeních, studenti mají k dispozici latinsko-český slovník

KHI/LAS3-01 - písemný překlad upraveného latinského textu s použitím slovníku

KHI/LATI4-01 - písemný překlad upraveného latinského textu s použitím slovníku

 

Vyučující

Mgr.Andrea Krúpová
odborná asistentka

e-mail : Andrea.Krupova@osu.cz

telefon : 069/61 60 373

adresa : FF OU, katedra historie, Reální 5, 701 03 Ostrava 1

pracovna : č.112 (vchod z ulice Reální, 5.patro)

mapaou.jpg (31467 bytes)

Učebnice a literatura 

Učebnice používané v semináři

Bejlovec, J. a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha 1991. (4.vydání)

Quitt, Zd. a Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha 1989. (3. vydání)

Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno 1992.

Další učebnice a příručky

Bartoněk, A.: Latina pro posluchače filosofické fakulty. Brno 1991.

Bartoněk, A. a kol.: Latinská syntaktická cvičení. Praha 1997.

Špaňár, J. a Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha 1991.

Pech, J.: Latina pro gymnázia I, II. Praha 1995.

Seinerová, V.: Latina pro střední školy I, II. Praha 1997.

Kuťáková, E.: Linguae Latinae studeamus. Praha 1998.

Novotný, F.: Základní latinská mluvnice. Praha 1992.

Slovníky

Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha 1939.

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha 1991.

Quitt, Zd. a Kucharský, P.: Česko-latinský slovník. Praha 1992.