Informace pro studenty

Kurzy na katedře informatiky a počítačů Ostravské Univerzity
Název s odkazem na studijní text
Kód     
Požadavky
RABJ1
2 testy (2x25 b.), zkouška (50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
2RAB1
4 koresp. úkoly(50 b.), zkouška(50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
XRAB1
4 koresp. úkoly(50 b.), zkouška(50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
RABJ2
test (25 b.), projekt (25 b.), zkouška z teorie (50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
XRAB2
2 koresp. úkoly (50 b.), zkouška z teorie (50 b.);  61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
2RAB2
2 koresp. úkoly (50 b.), zkouška z teorie (50 b.);  61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
UVDOI
Zkouškový test na konci semestru (100b.), 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
XUVDI
Zkouškový test na konci semestru (100b.), 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
2UVDI
Zkouškový test na konci semestru (100b.), 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
VYSL1
test (25 b.), projekt (25 b.), zkouška (50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
VYSL2
test (25 b.), projekt (25 b.), zkouška (50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
XVYS2
projekt (50 b.), zkouška (50 b.); 61-75 b.: 3; 76-90 b.: 2; 91-100 b.: 1
YTZI1
Vypracování korespondenčních úkolů + ústní pohovor
YLZU2
Vypracování korespondenčních úkolů + ústní pohovor